Ордер на житло: Стаття 58. Ордер на жиле приміщення

Содержание

Стаття 58. Ордер на жиле приміщення

На підставі рішення про надання жилого приміщення в будинку державного або громадського житлового фонду виконавчий комітет районної, міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних депутатів видає громадянинові ордер, який є єдиною підставою для вселення в надане жиле приміщення.

Ордер може бути видано лише на вільне жиле приміщення.

Форма ордера встановлюється Радою Міністрів Української РСР.

Видача ордерів на жилі приміщення у військових містечках провадиться в порядку, передбаченому законодавством Союзу РСР.

Коментар:

1. Єдиною підставою для вселення у житлове приміщення є ордер, який видається виконавчим органом місцевої ради на підставі рішення про надання житлового приміщення у будинках громадського чи державного житлового фонду. Ордер на жиле приміщення є адміністративним актом, що видається виконавчим органом місцевого самоврядування до компетенції якого входить вирішення питань, пов'язаних з наданням житлових приміщень.

2. Ордер видається за єдиною формою, що встановлена у додатку N 7 до Правил квартирного обліку. Бланк ордера складається із самого ордера і його корінця. Ордер видається громадянину, на ім'я якого він виписаний, а корінець залишається у виконкомі, що видав ордер.

Обов'язковими реквізитами ордера є: вказівка в ньому на орган, що його видав; дата видачі; номер і серія ордера; прізвище, ім'я і по батькові громадянина, якому виданий ордер, і склад його сім'ї; їх прізвища, імена, по батькові і родинні відносини з громадянином, на ім'я якого виданий ордер; характеристика наданого житлового приміщення. Ордер повинний бути підписаний головою виконавчого органу місцевої ради і скріплений печаткою цього органу.

3. Ордер на житлове приміщення дійсний протягом 30 днів. Після закінчення цього строку ордер автоматично втрачає свою силу. Однак при наявності поважних причин пропуску 30-денного строку він може бути продовжений виконкомом органу місцевого самоврядування, що його видав.

Бланки ордерів зберігаються як документи суворої звітності. Ордер вручається громадянинові, на ім'я якого він виданий, або за його дорученням іншій особі. При одержанні ордера пред'являються паспорти (або документи, що їх замінюють) членів сім'ї, включених до ордера.

Відповідно до виданого ордера в передбачене в ньому житлове приміщення вселяються як громадянин, що одержав ордер, так і члени його сім'ї, зазначені в ордері. Згідно п. 72 Правил квартирного обліку при вселенні в надане жиле приміщення громадянин здає ордер у житлово-експлуатаційну організацію, а за її відсутності - відповідному підприємству, установі, організації. Ордер зберігається як документ суворої звітності. Одночасно подаються паспорти усіх членів сім'ї, включених до ордера, з відміткою про виписку з попереднього місця проживання.

< Предыдущая Следующая >

Відсутність ордера на вселення не перешкоджає приватизації житла — ВС

Тривалий час проживання в житлі (незалежно від правового режиму) є достатньою підставою для того, щоб його вважати належним особі. Такий висновок зробив ВС в постанові №296/4642/19, текст якої друкує «Закон і Бізнес».

Верховний Суд

Іменем України

Постанова

24 лютого 2021 року                      м.Київ                               №296/4642/19

Верховний Суд у складі колегії суддів другої судової палати Касаційного цивільного суду:

головуючого — Червинської М.Є. (суддя-доповідач),
суддів: Бурлакова С.Ю., Жданової В.С., Зайцева А.Ю., Коротуна В.М. —

розглянув у порядку письмового провадження без повідомлення учасників справи касаційну скаргу Особи 1 на рішення Корольовського районного суду м.Житомира від 16.09.2019 та постанову Житомирського апеляційного суду від 14.01.2020,

ВСТАНОВИВ:

ОПИСОВА ЧАСТИНА

Короткий зміст позовних вимог

У травні 2019 року Особа 1 звернувся до суду з позовом, у якому просив визнати незаконними дії Житомирської міської ради щодо відмови у приватизації квартири за Адресою 1 та зобов’язати відповідача провести приватизацію житлового приміщення.

На обґрунтування своїх вимог посилався на те, що з дозволу ЖМР він разом із сім’єю з 2005 року проживає та зареєстрований у квартирі за Адресою 1.

Маючи намір приватизувати квартиру, 9.05.2019 звернувся до ЖМР із заявою про приватизацію вказаної квартири, в задоволенні якої йому було відмовлено.

Вважаючи відмову відповідача в проведенні приватизації квартири порушенням своїх прав на житло, позивач просив позов задовольнити.

Короткий зміст рішення суду першої інстанції

Рішенням Корольовського районного суду від 16.09.2019 у задоволенні позову відмовлено.

Суд першої інстанції виходив із того, що відповідач обґрунтовано відмовив позивачу у приватизації квартири з огляду на відсутність в останнього ордера на неї.

Короткий зміст постанови суду апеляційної інстанції

Постановою ЖАС від 14.01.2020 рішення Корольовського райсуду від 16.09.2019 залишено без змін.

Апеляційний суд погодився з рішенням суду першої інстанції як таким, що ухвалене з дотриманням норм матеріального та процесуального права.

Короткий зміст вимог касаційної скарги

6.02.2020 Особа 1 подав касаційну скаргу, в якій, посилаючись на неправильне застосування судами обох інстанцій норм матеріального права та порушення норм процесуального права, просить скасувати оскаржені судові рішення та ухвалити нове рішення про задоволення позову.

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

Касаційна скарга аргументована тим, що суди неповно дослідили обставини справи, не надали їм належної правової оцінки та дійшли помилкових висновків при вирішенні спору.

Відповідно до п.14 Положення про порядок передачі квартир (будинків) житлових приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 16.12.2009 №396, громадяни, які проживають у гуртожитках, що перебувають у власності підприємства, установ організацій, утворених в процесі корпоратизації чи приватизації, набувають право на приватизацію займаних житлових приміщень після передачі таких гуртожитків у комунальну власність та за умови, що вони фактично проживають у таких гуртожитках правомірно і тривалий час не менше п’яти років.

На підставі рішення виконавчого комітету міськради від 13.11.2013 №5543 йому наданий дозвіл на постійну реєстрацію у квартирі за Адресою 1.

Відзив/заперечення на касаційну скаргу не надходили <…>.

Фактичні обставини справи

Суди встановили, що з 26.01.2005 Особа 1 зареєстрований та проживає у квартирі за Адресою 1 на підставі дозволу виконавчого комітету ЖМР від 26.01.2005 №18/513.

Виконком ЖМР надав Особі 1 дозвіл на заселення у зазначену квартиру тимчасово, до вирішення питання постійного місця проживання, з тимчасовою реєстрацією терміном на
1 рік, з обов’язковим проведенням розрахунків за комунальні послуги та по квартирній платі.

Ордер на вказане житлове приміщення позивачу не надавався.

3.05.2018 Особа 1 звернувся до ЖМР із заявою про надання дозволу на приватизацію спірного житлового приміщення, у задоволенні якої 24.05.2018 відмовлено через відсутність ордера на вселення до зазначеної квартири.

5.03.2019 Особа 1 звернувся до ЖМР із заявою про зарахування його та його сім’ї на квартирний облік, у відповідь на яку 5.04.2019 відповідач роз’яснив порядок взяття громадян на квартирний облік за місцем проживання.

Посилаючись на те, що мешкає в спірній квартирі на законних підставах з 2005 року, іншого власного житла не має та вважаючи відмову ЖМР в проведенні приватизації квартири порушенням своїх прав на житло Особа 1 просив його позов задовольнити, визнати відмову в приватизації спірної квартири незаконною та зобов’язати відповідача вчинити певні дії, а саме — передати йому у власність шляхом приватизації спірне житлове приміщення <…>.

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

Мотиви, з яких виходить ВС, та застосовані норми права

Спір у справі виник у зв’язку з відмовою органу приватизації позивачу в приватизації спірної квартири.

Статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та іншими міжнародно-правовими документами про права людини закріплено право на повагу до житла.

У ст.47 Конституції передбачено, що кожен має право на житло. Ніхто не може бути примусово позбавлений житла, інакше як на підставі закону за рішенням суду.

За правилами ст.345 Цивільного кодексу (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин), фізична або юридична особа може набути право власності на майно у разі приватизації державного та комунального майна у порядку, встановленому законом.

Зазначена норма є загальною, оскільки відсилає до спеціального законодавства.

У ч.3 ст.9 Житлового кодексу Української РСР визначено, що громадяни мають право на приватизацію квартир (будинків) державного житлового фонду, житлових приміщень у гуртожитках, які перебувають у власності територіальних громад, або придбання їх у житлових кооперативах, на біржових торгах, шляхом індивідуального житлового будівництва чи одержання у власність на інших підставах, передбачених законом.

Правові основи приватизації державного житлового фонду, його подальшого використання й утримання визначені законом «Про приватизацію державного житлового фонду».

Відповідно до ч.4 ст.5 зазначеного закону право на приватизацію квартир (будинків) державного житлового фонду з використанням житлових чеків одержують громадяни України, які постійно проживають у цих квартирах (будинках) або перебували на обліку потребуючих поліпшення житлових умов до введення в дію цього закону.

Право на приватизацію житлових приміщень у гуртожитку з використанням житлових чеків одержують громадяни України, які на законних підставах проживають у них.

Кожний громадянин України має право приватизувати займане ним житло безоплатно в межах номінальної вартості житлового чеку або з частковою доплатою один раз (ч.5 ст.5 закону «Про приватизацію державного житлового фонду»).

Згідно із ч.11 ст.8 закону «Про приватизацію державного житлового фонду» спори, що виникають при приватизації квартир (будинків) та житлових приміщень у гуртожитках державного житлового фонду, вирішуються судом.

У ч.10 ст.8 закону «Про приватизацію державного житлового фонду» закріплено, що органи приватизації, органи місцевого самоврядування не мають права відмовити мешканцям квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках у приватизації займаного ними житла, крім випадків, передбачених законом.

Перелік таких випадків чітко визначений у законодавстві і є вичерпним. До них відноситься відсутність у особи права на приватизацію (ч.2 ст.1 закону «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків»), заборона приватизувати конкретне приміщення (ч.4 ст.1 закону «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», ч.2 ст.2 закону «Про приватизацію державного житлового фонду»).

Згідно з п.17 положення №396 (тут і далі — у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин), громадянин, який виявив бажання приватизувати займану ним і членами його сім’ї на умовах найму квартиру (будинок), жиле приміщення в гуртожитку, кімнату в комунальній квартирі, звертається в орган приватизації, де одержує бланк заяви та необхідну консультацію.

Пунктом 18 положення №396 затверджено перелік документів, які подаються громадянином до органу приватизації.

Аналогічна правова позиція викладена в постанові Великої палати ВС від 20.06.2018 у справі №200/18858/16-ц.

Статтею 8 конвенції закріплено, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

У п.36 рішення від 18.11.2004 у справі «Прокопович проти Росії» Європейський суд з прав людини визначив, що концепція «житла» за змістом ст.8 конвенції не обмежена житлом, яке зайняте на законних підставах або встановленим у законному порядку. «Житло» — це автономна концепція, що не залежить від класифікації у національному праві. То чи є місце конкретного проживання «житлом», що б спричинило захист на підставі §1 ст.8 конвенції, залежить від фактичних обставин справи, а саме — від наявності достатніх триваючих зв’язків з конкретним місцем проживання (рішення ЄСПЛ у справі «Баклі проти Сполученого Королівства» від 11. 01.95, п.63).

Таким чином, тривалий час проживання особи в житлі, незалежно від його правового режиму, є достатньою підставою для того, щоб вважати відповідне житло належним такій особі в розумінні ст.8 конвенції.

Принцип пропорційності у розумінні ЄСПЛ полягає в оцінці справедливої рівноваги (балансу) між інтересами держави (суспільства), пов’язаними з втручанням у право людини на повагу до житла, й інтересами особи, яка зазнає негативних наслідків від цього втручання. Пошук такого балансу не означає обов’язкового досягнення соціальної справедливості у кожній конкретній справі, а передбачає наявність розумного співвідношення (обґрунтованої пропорційності) між легітимною метою, досягнення якої передбачається, та засобами, які використовуються для її досягнення. Необхідний баланс не буде дотриманий, якщо особа внаслідок втручання в її право на повагу до житла несе надмірний тягар. Оцінюючи пропорційність, слід визначити, чи можливо досягти легітимної мети за допомогою заходів, які були би менш обтяжливими для прав і свобод цієї особи, оскільки обмеження її прав не повинні бути надмірними або такими, що є більшими, ніж необхідно для досягнення вказаної мети.

Обов’язком суду при розгляді справи є дотримання вимог щодо всебічності, повноти й об’єктивності з’ясування обставин справи та оцінки доказів.

Вирішуючи спір у справі, суд зобов’язаний належним чином дослідити подані стороною докази, перевірити їх, оцінити в сукупності та взаємозв’язку з іншими наявними у справі доказами, а в разі незгоди з ними повністю або частково — зазначити правові аргументи на їх спростування.

Разом із тим, суд апеляційної інстанції вказані вимоги не виконав, не встановив всі обставини справи, які є обов’язковими для ухвалення правильного по суті спору судового рішення.

Висновки суду щодо обґрунтованості відмови Особі 1 у приватизації зумовлені лише відсутністю в останнього ордеру на зазначену квартиру.

При цьому апеляційний суд не надав жодної оцінки тому, що позивач вселився до квартири за Адресою 1 на підставі відповідного рішення міської ради, зареєстрований і постійно проживає в ній з 2005 року та несе витрати з її утримання, законність його проживання відповідачем не оспорена, вимоги про усунення перешкод у користуванні спірним житлом відповідач протягом усього часу проживання позивача не заявляв.

Окрім того, суд не звернув увагу на те, що іншого житла позивач не має, що свідчить про те, що він має достатні та триваючі зв’язки з конкретним місцем проживання, а зазначене житлове приміщення є в цілому його «житлом» у розумінні ст.8 конвенції.

Обґрунтовуючи відмову в позові єдиною підставою відсутністю ордера на вселення, апеляційний суд не дослідив подані позивачем докази на підтвердження заявлених у справі вимог у сукупності з іншими доказами, а також не з’ясував статус спірного приміщення.

Наведене свідчить, що апеляційний суд не встановив усіх фактичних обставин, від яких залежить правильне вирішення справи, та передчасно залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким позивачу відмовлено в позові.

Суд касаційної інстанції позбавлений процесуальної можливості встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені судами попередніх інстанцій з огляду на положення ст.400 Цивільного процесуального кодексу (в редакції, чинній станом на 7. 02.2020).

Висновки за результатами розгляду касаційних скарг

Доводи касаційної скарги дають підстави для висновку, що постанова апеляційного суду постановлена без додержання норм матеріального та процесуального права. У зв’язку з наведеним колегія суддів вважає за необхідне частково задовольнити касаційну скаргу, постанову апеляційного суду скасувати з направленням справи на новий апеляційний розгляд.

Керуючись стст.400, 410, 412 (у редакції, чинній станом на 7.02.2020), 409, 416 ЦПК, ВС

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу Особи 1 задовольнити частково.

Постанову Житомирського апеляційного суду від 14.01.2020 скасувати, справу направити на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

№ 300 від 27.08.2020 р.

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 300 від 27. 08.2020 р.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 26 січня 2017 року № 06 «Про формування фонду житла для тимчасового проживання»

Відповідно до статей 29, 30, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 132-1, 132-2 Житлового кодексу Української РСР, постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 року № 422 «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання та Порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання», з метою здійснення контролю за цільовим використанням фонду житла для тимчасового проживання та його утриманням виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 26 січня 2017 року № 06 «Про формування фонду житла для тимчасового проживання», доповнивши додаток пунктом 7 наступного змісту:
«7. Вул. Осипова, 9, квартира № 27».

2. Надати гр. Губарю Олегу Йосиповичу однокімнатну квартиру загальною площею 52,9 кв.м, житловою площею 18,2 кв.м із фонду житла для тимчасового проживання, розташовану за адресою: м. Одеса, вул. Осипова, 9, кв. 27.

3. Доручити департаменту міського господарства Одеської міської ради:
3.1. Видати гр. Губарю Олегу Йосиповичу ордер на вселення до житлового приміщення згідно з пунктом 2 цього рішення.
3.2. Укласти договір найму житлового приміщення з гр. Губарем Олегом Йосиповичем під час видачі ордеру на житлове приміщення з фонду житла для тимчасового проживання.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на в.о. заступника міського голови – директора департаменту міського господарства Жемана Д.О.

Міський голова                  Г. Труханов

Керуюча справами             О. Оніщенко


Сторінка створена: 2020.08.31 15:35

Про зняття з обліку, видачу ордеру на житло та внесення... || № 111від 23.06.2020р.

УКРАЇНА

Коломийська міська рада

Виконавчий комітет

 

РІШЕННЯ

 

м. Коломия

 

від 23.06.2020р.  № 111

 

Про зняття з обліку, видачу ордеру на житло та внесення змін в облікову справу

Розглянувши звернення громадян, протокол засідання громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті міської ради  від 19.05.2020р. № 4/2020, керуючись чинним житловим законодавством та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

вирішив:

       1. Зняти з соціального квартирного обліку _____ в зв’язку з покращенням житлових умов.

Підстава: заява _____ від 18.05.2020р.

       2. Внести зміни в облікову справу № 2824 _____ та включити до списку осіб, які користуються правом на позачергове забезпечення житлом як інваліда війни третьої групи з моменту прийняття рішення. Включити до складу сім’ї _____ сина _____, 11.02.2020 року народження.

                                       Підстава: заява _____ від 02. 03.2020р.

       3. Затвердити протокол Івано-Франківської квартирно-експлуатаційної частини району про надання службового жилого приміщення квартири № 2 по вул. _____ в місті Коломия військовослужбовцю _____, сім’я з чотирьох осіб.

4. Видати службовий ордер на квартиру № 2 по вул. _____, яка складається з трьох кімнат, житловою площею 42,7 м2 військовослужбовцю _____, сім’я з чотирьох осіб.

                                     Підстава: протокол Івано-Франківської квартирно- 

                                                      експлуатаційної  частини району № 325       

                                                            від 06.11.2019р. 

       5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Романа Остяка.

Міський голова                                                                                                              Ігор Слюзар

Видача свідоцтва про право власності на житло

Видача свідоцтва про право власності на житло

Зачекайте. ..

 1. Головна
 2. За сферами надання
 3. Соціальна сфера
 4. Квартирний облік
 5. Послуга
 6. Необхідні документи

Видача свідоцтва про право власності на житло

 1. 1

  ВАЖЛИВО! Платіжні доручення в Ощадбанку сплачується кожним повнолітнім членом родини за себе окремо,при собі мати паспорт та ідентифікаційний код. За дітей сплачують батьки, при собі мати свідоцтво про народження та ідентифікаційний код.
 2. 2

  Довідки про реєстрацію місця проживання Ф-13 громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї, зареєстрованих у квартирі (будинку), жилому приміщенні в гуртожитку, кімнаті у комунальній квартирі (видає паспортист) 30 днів.
 3. 3

  Довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб 30 днів
 4. 4

  Технічний паспорт на житло, що приватизується (необхідно звернутися до МБТІ за адресою: м. Чернігів, просп. Перемоги, 33 згідно рішення Чернігівської міської ради від 1 травня 2013 р. № 116 «Про затвердження Тимчасового положення щодо оформлення свідоцтва про право власності на житло»)та його копія.( розрахунок часток БТІ) (довідка МБТІ про наявність власності для гуртожитків та договір найму житлового приміщення)) дійсний 1 рік
 5. 5

  Ордер на квартиру та копію з ордера (договір найму житлового приміщення у гуртожитку та копія ), у разі відсутності ордеру, договору найму, в день подачі документів на приватизацію житла надається письмова заява про їх відсутність
 6. 6

  Паспорти та копії паспортів в 1-ому екземплярі (всі сторінки)
 7. 7

  Оригінали та копії ідентифікаційних кодів всіх члені сім'ї
 8. 8

  Свідоцтва про народження та копії свідоцтв про народження в 1-ому екземплярі (якщо є діти до 14-ти років)
 9. 9

  Свідоцтво про одруження, свідоцтво про розлучення або свідоцтво про смерть (в разі смерті батьків) та їх копії (якщо є діти до 18-ти років)
 10. 10

  Довідка із ЗАГСу одинокої матері (якщо є статус одинокої матері)
 11. 11

  Копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини між членами сім’ї (свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, посвідчення опікуна або піклувальника (за наявності))
 12. 12

  Оригінал та копію документа, що підтверджує пільгу (у випадку коли є надлишкова площа)
 13. 13

  Папка біла з зав'язками
 14. 14

  Якщо у квартирі є особи зареєстровані після 01. 01.1993 року, то додатково необхідно надати: - довідки про їх реєстрацію з попередніх місць проживання; - довідки про невикористані житлові чеки з ощадбанків тих населених пунктів, де мешкали з 01.01.1993 року (якщо попередня реєстрація була в місті Чернігові, то Ощадбанк по вул. Івана Мазепи, 32) - довідка органу приватизації про невикористані житлові чеки тих населених пунктів де були зареєстровані після 01.01.93 (крім м.Чернігова)
 15. 15

  Якщо у членів родини, які приймають участь у приватизації квартири є діти до 18-ти років, які зареєстровані за іншими адресами, необхідно надати довідку про місце реєстрації дітей (термін дії довідки 30 днів), та необхідна присутність обох батьків з паспортами та їх копіями
 16. 16

  Якщо член родини не має можливості з’явитись особисто, необхідно надати нотаріальну довіреність на приватизацію та її нотаріально засвідчену копію
 17. 17

  Якщо з квартири виписані члени сім’ї на протязі шести місяців, необхідно надати довідку про реєстрацію з нового постійного місця реєстрації термін дії 30 днів, оригінал паспорту та його копію, а також написати заяву у відділі адміністративних послуг про відмову від приватизації
 18. 18

  Якщо з квартири виписані діти до 18-ти років, заяву можливо подавати лише через 6 місяців необхідно надати довідку Ф-2 з місця реєстрації дитини, термін дії довідки 30 днів якщо квартира є державною, коли квартира чи будинок, де зареєстрована дитина, є власністю батьків дитини або власністю інших осіб то надається документ про право власності на житло та його копія
 19. 19

  Для гуртожитку - довідка МБТІ про наявність власності для гуртожитків та договір найму житлового приміщення - копію договору найму жилого приміщення та/або копію договору оренди житла - форму первинної облікової документації № 028/о "Консультаційний висновок спеціаліста" з відміткою про відсутність захворювання на туберкульоз.

Про видачу ордеру на житлове приміщення у будинку *** на вулиці ***, що належить до житлового фонду соціального призначення

Поле документуЗначення
Номер документу

79

Назва документу

Про видачу ордеру на житлове приміщення у будинку *** на вулиці ***, що належить до житлового фонду соціального призначення

Дата створення20.07.2020
Дата надходження20.07.2020
Джерело інформаціїУправління благоустрою та житлово-комунального господарства
Підстава віднесення інформації до категорії з обмеженим доступомМістить персональні дані
ГалузьКомунальна
Тип, носій інформаціїТекстовый документ
Вид документуПроект рішення
 1. Проект рішення № 98 від 26. 08.2020  
  Про відмову у присвоєнні адреси об’єкту будівництва
 2. Проект рішення № 97 від 17.08.2020  
  Про підготовку і проведення приписки громадян 2004 року народження до призовної дільниці Саксаганського району
 3. Проект рішення № 96 від 11.08.2020  
  Про присвоєння об’єкту будівництва поштової адреси вул. Вільна, 68
 4. Проект рішення № 95 від 07.08.2020  
  Про внесення змін до рішення виконкому районної у місті ради від 30 липня 2020 року № 271 «Про присвоєння поштової адреси магазину непродовольчих товарів, розташованому на проспекті Миру, буд. 21»
 5. Проект рішення № 94 від 07.08.2020  
  Про затвердження переліку підприємств, закладів, установ району та посадових осіб виконкому районної у місті ради, закріплених за матеріально-технічним оснащенням виборчих дільниць під час проведення чергових місцевих виборів 25 жовтня 2020 року
 6. Проект рішення № 93 від 07.08.2020  
  Про відведення та обладнання місць для розміщення матеріалів передвиборної агітації
 7. Проект рішення № 92 від 06. 08.2020  
  Про внесення змін до рішення виконкому районної у місті ради від 29 грудня 2018 року № 591 «Про затвердження Регламенту виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради» в новій редакції
 8. Проект рішення № 91 від 06.08.2020  
  Про реєстрацію органу самоорганізації населення – будинкового комітету у Саксаганському районі м. Кривого Рогу
 9. Проект рішення № 90 від 04.08.2020  
  Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна, розташованому на вул. Івана Авраменка-Павла Глазового
 10. Проект рішення № 89 від 21.07.2020  
  Про видалення зелених насаджень
 11. Проект рішення № 88 від 21.07.2020  
  Про внесення змін до рішення виконкому районної у місті ради від 24 листопада 2016 року № 534 «Про затвердження складу комісії сприяння додержанню законодавства про свободу совісті та релігійні організації і Положення про неї»
 12. Проект рішення № 87 від 21.07.2020  
  Про затвердження протоколу засідання комісії щодо потреби у субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації для забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування
 13. Проект рішення № 86 від 21. 07.2020  
  Про внесення змін до рішення виконкому районної у місті ради від 12 серпня 2019 року № 306 «Про створення комісії виконкому районної у місті ради по формуванню пропозицій щодо потреби у субвенції з державного бюджету місцевим бюдже
 14. Проект рішення № 85 від 20.07.2020  
  Про погодження проєкту Програми реалізації заходів щодо оформлення та інвентаризації справ на нерухоме майно, державної реєстрації прав на нерухоме майно, яке визнане відумерлою спадщиною, а також сплату судового збору за позовними заявами з житлових пита
 15. Проект рішення № 84 від 20.07.2020  
  Про взяття (зняття) на (з) квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та внесення змін до облікових справ громадян, які перебувають на квартирному обліку у виконкомі районної у місті ради
 16. Проект рішення № 83 від 20.07.2020  
  Про взяття на облік осіб, які потребують поселення до тимчасового жит-ла, зняття з такого обліку та розірвання договору найму житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання
 17. Проект рішення № 82 від 20. 07.2020  
  Про розподіл та надання житлового приміщення у тимчасове безоплатне користування внутрішньо переміщеним особам
 18. Проект рішення № 81 від 20.07.2020  
  Про створення районної комісії з розподілу та надання житлових приміщень у тимчасове безоплатне користування внутрішньо переміщеним особам та затвердження Положення про неї
 19. Проект рішення № 80 від 20.07.2020  
  Про зняття з соціального квартирного обліку та розірвання договору найму соціального житла
 20.   Проект рішення № 79 від 20.07.2020  
  Про видачу ордеру на житлове приміщення у будинку *** на вулиці ***, що належить до житлового фонду соціального призначення
 21. Проект рішення № 78 від 20.07.2020  
  Про включення до числа службових житлового приміщення за адресою: *** та видачу ордера на службове житло
 22. Проект рішення № 77 від 20.07.2020  
  Про внесення змін до рішення виконкому районної у місті ради від 18 січня 2017 року № 22 «Про створення громадської комісії з житлових питань та затвердження Положення про неї» зі змінами
 23. Проект рішення № 76 від 20. 07.2020  
  Про внесення змін до рішення виконкому районної у місті ради від 21 лютого 2018 року № 53 «Про створення оцінної комісії з визначення вартості майна громадян, які бажають стати на соціальний квартирний облік, перебувають на такому обліку, к
 24. Проект рішення № 75 від 20.07.2020  
  Про внесення змін до рішення виконкому районної у місті ради від 21 лютого 2018 року № 52 «Про створення районної наглядової ради у сфері розподілу соціального житла та затвердження Положення про неї»
 25. Проект рішення № 74 від 20.07.2020  
  Про видачу дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно
 26. Проект рішення № 73 від 20.07.2020  
  Про внесення змін до рішення виконкому районної у місті ради від *** № *** «Про ***»
 27. Проект рішення № 72 від 20.07.2020  
  Про виключення житлових приміщень з числа службових
 28. Проект рішення № 71 від 20.07.2020  
  Про розподіл та надання житлового приміщення для поліпшення житлових умов громадян
 29. Проект рішення № 70 від 20. 07.2020  
  Про приватизацію житлових приміщень у гуртожитках
 30. Проект рішення № 69 від 20.07.2020  
  Про здійснення приватизації державного житлового фонду
 31. Проект рішення № 68 від 20.07.2020  
  Про видачу ордеру на житлове приміщення у будинку 2 на вулиці Січовій
 32. Проект рішення № 67 від 20.07.2020  
  Про видачу ордерів на житлову площу у гуртожитках
 33. Проект рішення № 66 від 20.07.2020  
  Про видачу ордерів на житлові приміщення у будинку 6 на вулиці Кустанайській
 34. Проект рішення № 65 від 20.07.2020  
  Про видачу ордерів на житлові приміщення у будинку 34 на вулиці Володимира Великого
 35. Проект рішення № 64 від 20.07.2020  
  Про зміну договору найму житлових приміщень
 36. Проект рішення № 63 від 20.07.2020  
  Про затвердження протоколу засідання громадської комісії з житлових питань від ____ № ___
 37. Проект рішення № 62 від 16. 07.2020  
  Про нагородження відзнаками виконкому Саксаганської районної у місті ради
 38. Проект рішення № 61 від 15.07.2020  
  Про погодження внесення змін до рішення районної у місті ради від 29 листопада 2019 року № 340 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2020 – 2022 роки» зі змінами
 39. Проект рішення № 60 від 13.07.2020  
  Про виділення коштів на поховання у серпні 2020 року
 40. Проект рішення № 59 від 13.07.2020  
  Про внесення змін до рішення виконкому районної у місті ради від 17. 06. 2020 № 202 «Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних та інших публічних послуг, суб’єктом надання яких є управління праці та соціального захисту населе
 41. Проект рішення № 58 від 13.07.2020  
  Про можливість влаштування до будинку-інтернату гр.**
 42. Проект рішення № 57 від 13.07.2020  
  Про можливість призначення гр. * опікуном над гр.**
 43. Проект рішення № 56 від 13.07.2020  
  Про надання дозволу гр. * на продаж частки майна від імені недієздатного гр. **
 44. Проект рішення № 55 від 13.07.2020  
  Про звільнення гр. *** від здійснення повноважень піклувальника/ опікуна над ***
 45. Проект рішення № 54 від 13.07.2020  
  Про втрату малолітніми/неповнолітніми *** статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, дитини-сироти та внесення змін до рішення виконкому районної у місті ради від *** № *** «Про***»
 46. Проект рішення № 53 від 13.07.2020  
  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету районної у місті ради від 07 липня 2020 року № 224 «Про затвердження карток публічних послуг, суб’єктом надання яких є виконком районної у місті ради у новій редакції»
 47. Проект рішення № 52 від 13.07.2020  
  Про відмову у надані повної цивільної дієздатності неповнолітній/ неповнолітньому *** та припинення піклування над нею/ним
 48. Проект рішення № 51 від 13. 07.2020  
  Про припинення опіки над майном дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
 49. Проект рішення № 50 від 13.07.2020  
  Про відмову гр. ***у встановленні опіки над майном дітей **
 50. Проект рішення № 49 від 13.07.2020  
  Про надання повної цивільної дієздатності неповнолітній/неповнолітньому
 51. Проект рішення № 48 від 13.07.2020  
  Про припинення опіки, піклування над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування,*** та влаштування їх до державного закладу на повне державне забезпечення
 52. Проект рішення № 47 від 13.07.2020  
  Про припинення опіки, піклування над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування***
 53. Проект рішення № 46 від 13.07.2020  
  Про звільнення від обов’язків опікуна, піклувальника та внесення змін до рішення виконкому Саксаганської районної у місті ради від***№*** «Про***»
 54. Проект рішення № 45 від 13. 07.2020  
  Про внесення змін до рішення виконкому Саксаганської районної у місті ради від *** року № *** „***”
 55. Проект рішення № 44 від 13.07.2020  
  Про надання згоди гр. *** на зняття з реєстрації місця проживання та реєстрацію місця проживання дитини, позбавленої батьківського піклування, ***
 56. Проект рішення № 43 від 13.07.2020  
  Про надання згоди громадянам на тимчасове заселення житла, що зберігається за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, що належить їм на праві власності, на умовах оренди
 57. Проект рішення № 42 від 13.07.2020  
  Про збереження за дітьми *** права користування житлом
 58. Проект рішення № 41 від 13.07.2020  
  Про припинення функціонування прийомної сім’ї гр. ***та гр. ***
 59. Проект рішення № 40 від 13.07.2020  
  Про надання згоди гр. *** на приватизацію житла малолітніми дітьми-сиротами/дітьми, позбавленими батьківського піклування, ***
 60. Проект рішення № 39 від 13. 07.2020  
  Про влаштування дітей-сиріт, або дітей, позбавлених батьківського піклування***, до державного закладу на повне державне забезпечення, та збереження за ними права користування житлом
 61. Проект рішення № 38 від 13.07.2020  
  Про надання дітям ***статусу дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, та збереження за ними права користування житлом
 62. Проект рішення № 37 від 13.07.2020  
  Про встановлення опіки над майном дітей *****
 63. Проект рішення № 36 від 13.07.2020  
  Про влаштування дітей *** до державного закладу
 64. Проект рішення № 35 від 13.07.2020  
  Про вибуття осіб з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, або дітей-сиріт *** з прийомної сім’ї *** у зв’язку з досягненням повноліття
 65. Проект рішення № 34 від 13.07.2020  
  Про надання дітям ***, ***, *** статусу дітей-сиріт, або дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштування їх до державного закладу на повне державне забезпечення, та збереження за ними права користування житлом
 66. Проект рішення № 33 від 13. 07.2020  
  Про надання дітям ***статусу дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування
 67. Проект рішення № 32 від 13.07.2020  
  Про внесення змін до рішення виконкому Саксаганської районної у місті ради від *** ***року № *** „Про ***”
 68. Проект рішення № 31 від 13.07.2020  
  Про надання статусу дітей, позбавлених батьківського піклування, або дітей-сиріт дітям ***, встановлення опіки/ піклування над дітьми та опіки над їх майном
 69. Проект рішення № 30 від 10.07.2020  
  Про звільнення гр. *** від здійснення повноважень опікуна/піклувальника над дітьми ***
 70. Проект рішення № 29 від 10.07.2020  
  Про надання статусу дітей, позбавлених батьківського піклування, або дітей-сиріт дітям ***, встановлення опіки/піклування над дітьми та збереження за ними права користування житлом
 71. Проект рішення № 28 від 10.07.2020  
  Про втрату статусу дітей, позбавлених батьківського піклування або дітей-сиріт дітьми ***
 72. Проект рішення № 27 від 10. 07.2020  
  Про встановлення опіки/піклування над дітьми *** та збереження за ними права користування жит- лом
 73. Проект рішення № 26 від 10.07.2020  
  Про встановлення опіки/піклування над дітьми-сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування, ***
 74. Проект рішення № 25 від 10.07.2020  
  Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради у відношенні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
 75. Проект рішення № 24 від 10.07.2020  
  Про реєстрацію народження покинутої дитини *** (дівчинка/ хлопчик), яка/який народився *** року
 76. Проект рішення № 23 від 10.07.2020  
  Про погодження проєкту внесення змін до показників районного у місті бюджету на 2020 рік
 77. Проект рішення № 22 від 10.07.2020  
  Про затвердження плану заходів із забезпечення складання проєкту районного у місті бюджету на 2021 рік та його прогнозу на 2022, 2023 роки
 78. Проект рішення № 21 від 10. 07.2020  
  Про погодження звіту про виконання районного у місті бюджету за I півріччя 2020 року
 79. Проект рішення № 20 від 08.07.2020  
  Про внесення змін до рішення виконкому районної у місті ради від 19 грудня 2018 року № 589 «Про затвердження складу комісії з питань захисту прав дитини виконкому районної у місті ради та Положення про неї у новій редакції» зі змінами
 80. Проект рішення № 19 від 08.07.2020  
  Про надання дозволу гр. ***, гр. *** на визначення часток у спільній сумісній власності на житло, право власності чи право користування яким мають діти
 81. Проект рішення № 18 від 08.07.2020  
  Про надання дозволу гр. *** на укладання договору довічного утримання, пов'язаного з житлом, право користування яким або право власності на яке мають діти
 82. Проект рішення № 17 від 08.07.2020  
  Про надання дозволу гр. *** на укладання договору про припинення права на аліменти на малолітню дитину у зв`язку з набуттям права власності на нерухоме майно
 83. Проект рішення № 16 від 08. 07.2020  
  Про надання дозволу гр.*** на продаж частини автотранспорту, яка належить дитині
 84. Проект рішення № 15 від 08.07.2020  
  Про відмову у наданні дозволу гр.*** на продаж частини автотранспорту, яка належить дитині
 85. Проект рішення № 14 від 08.07.2020  
  Про визначення місця проживання малолітньої ***
 86. Проект рішення № 13 від 08.07.2020  
  Про визначення способу участі у вихованні та спілкуванні гр. *** з дитиною ***
 87. Проект рішення № 12 від 08.07.2020  
  Про відмову у визначенні способу участі у вихованні та спілкуванні гр. *** з дитиною ***
 88. Проект рішення № 11 від 08.07.2020  
  Про надання дозволу громадянам на здійснення правочинів з майном, право власності чи користування яким мають діти
 89. Проект рішення № 10 від 08.07.2020  
  Про відмову в наданні дозволу громадянам на здійснення правочинів з майном, право власності чи користування яким мають діти
 90. Проект рішення № 9 від 08. 07.2020  
  Про втрату чинності деяких рішень виконкому Саксаганської районної у місті ради
 91. Проект рішення № 8 від 08.07.2020  
  Про відмову у затвердженні висновку служби у справах дітей про підтвердження місця проживання дитини ____________________________ для її тимчасового виїзду за межі України
 92. Проект рішення № 7 від 08.07.2020  
  Про затвердження висновку служби у справах дітей про підтвердження місця проживання дитини _____________________________________ для її тимчасового виїзду за межі України
 93. Проект рішення № 6 від 07.07.2020  
  Про відмову в наданні статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів ***, *** року народження
 94. Проект рішення № 5 від 07.07.2020  
  Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів ***, *** року народження
 95. Проект рішення № 4 від 07.07.2020  
  Про уповноваження посадових осіб служби у справах дітей виконкому районної у місті ради в складанні протоколів про адміністративні правопорушення
 96. Проект рішення № 3 від 07. 07.2020  
  Про зняття з контролю рішень виконкому Саксаганської районної у місті ради
 97. Проект рішення № 2 від 07.07.2020  
  Про повернення дітей *** на виховання батькам
 98. Проект рішення № 1 від 07.07.2020  
  Про відібрання дітей ***, *** у батьків ***, *** та тимчасове влаштування їх до державного закладу.

Особа, вселена до квартири на підставі чинного ордеру, має право звернутися до суду з вимогою про виселення тих, хто мешкає у ній без законних підстав

19 травня 2021 р. Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду у справі № 128/891/20-ц залишив без задоволення касаційну скаргу позичальника, вказавши, що особа, яка має боргову розписку без зазначення в ній даних про позикодавця, вважається позикодавцем за відсутності належних і допустимих доказів, що спростовують зміст боргового документа, або наявності доказів неправомірного заволодіння ним.

Позикодавиця звернулася до суду з позовом до позичальниці про стягнення боргу за договором позики, зазначаючи, що між сторонами укладено договір позики, за умовами якого вона передала відповідачці у позику грошові кошти, які остання зобов’язалася повернути разом з процентами, що підтверджується письмовою розпискою, проте відповідачка свої зобов’язання за договором позики не виконала.

Читайте також: Які виправлення допускаються в борговій розписці?

Рішенням міського суду у задоволенні позову відмовлено з тих мотивів, що зі змісту розписки не вбачається, що позикодавицею є позивачка, у ній відсутня дата її написання та валюта виконання грошового зобов`язання. Разом з тим, відповідачка хоч і не заперечувала факт написання розписки, проте заперечувала як отримання у борг будь-яких коштів, так і зобов`язання повернути їх позивачці, а тому укладення між сторонами договору позики вважала таким, що не відбулося.

Найважливіші юридичні новини. Підписуйтесь на LexInform в Telegram

Суд апеляційної інстанції скасував рішення, виходячи з того, що між сторонами існують правовідносини, що виникли з договору позики, оскільки спірна розписка підтверджує факт передачі коштів у борг, доказів на спростування якого відповідачкою не надано. Зобов’язання повернути у визначений строк суму боргу, а також проценти, факт власноручного написання тексту розписки і її підписання відповідачка не заперечувала, розписка знаходиться у позивачки, а доказів неправомірного володіння нею не було надано, що свідчить про отримання відповідачкою коштів від позивачки та про те, що борг не повернуто. Разом з тим, врахувавши положення ч. 2 ст. 625 ЦК України, а також те, що сторони погодили розмір процентів за договором позики, апеляційний суд відмовив у задоволені вимог про стягнення трьох процентів річних за прострочення сплати суми боргу.

Читайте також: Гроші, позичені за договором без визначеного строку їх повернення, мають бути повернені протягом тридцяти днів з дня пред’явлення вимоги позикодавцем

Розглянувши касаційну скаргу відповідачки, Верховний Суд вказав, що письмова форма договору позики унаслідок його реального характеру є доказом не лише факту укладення договору, але й факту передачі грошової суми позичальнику.

Договір позики є двостороннім правочином, а також він є одностороннім договором, оскільки після укладення цього договору всі обов`язки за договором позики несе позичальник, а позикодавець набуває за цим договором тільки права.

За своєю суттю розписка про отримання у борг грошових коштів є документом, який видається боржником кредитору за договором позики, підтверджуючи як його укладення, так і умови договору, а також засвідчуючи отримання боржником від кредитора певної грошової суми або речей.

Отже, досліджуючи боргові розписки чи договори позики, суди повинні виявляти справжню правову природу укладеного договору, незалежно від найменування документа, і залежно від установлених результатів робити відповідні правові висновки.

Читайте також: Якщо в судовому рішенні про стягнення коштів в іноземній валюті визначено еквівалент суми у гривнях, перерахована має бути сума в іноземній валюті

Особа, яка має боргову розписку, в якій немає даних про позикодавця, вважається позикодавцем за відсутності належних і допустимих доказів, визначених ч. 2 ст. 76 ЦПК України, що спростовують зміст боргового документа, або є докази неправомірного заволодіння такою розпискою особою, яка нею володіє (рішення правоохоронних органів тощо).

Зазначене узгоджується із правовим висновком Верховного Суду, викладеним у постанові від 27 травня 2020 р. у справі № 583/97/19, на яку вірно послався апеляційний суд, а також зі змістом ст. 545 ЦК України.

Посилання на те, що у спірній розписці відсутня дата її складення, у ній не конкретизовано валюту виконання грошового зобов`язання, так як зазначено лише долар, не спростовують наявність боргових зобов`язань, оскільки у розписці вказана дата виконання зобов`язання.

Доводи про те, що спірна розписка, в якій не ідентифіковано ім’я позикодавця, може бути повторно використана для неправомірного стягнення з неї суми боргу ВС визнав безпідставними, оскільки вони спростовуються положеннями ст. 545 ЦК України, в якій визначено, що прийнявши виконання зобов`язання, кредитор повинен на вимогу боржника видати йому розписку про одержання виконання частково або в повному обсязі. Якщо боржник видав кредиторові борговий документ, кредитор, приймаючи виконання зобов`язання, повинен повернути його боржникові.

Підготував Леонід Лазебний

Повний текст рішення

Определение Vesting

Что такое Vesting?

Передача прав - это юридический термин, который означает предоставление или получение права на текущий или будущий платеж, актив или выгоду. Чаще всего он используется в отношении пособий по пенсионному плану, когда сотрудник приобретает не подлежащие передаче права на льготы, предоставляемые работодателем, или взносы работодателя, сделанные на счет квалифицированного пенсионного плана или пенсионного плана сотрудника.

Вестинг также широко используется в наследственном праве и в сфере недвижимости.

Понимание Vesting

В контексте пенсионных выплат наделение прав дает работникам права на активы, предоставленные работодателем, с течением времени, что дает сотрудникам стимул хорошо работать и оставаться в компании. График перехода прав, установленный компанией, определяет, когда сотрудники приобретают полную собственность на актив.

Как правило, не подлежащие конфискации права возникают в зависимости от того, как долго сотрудник проработал в компании. Один из примеров перехода прав - это то, как деньги присуждаются сотруднику через соответствие 401 (k) компании.На получение таких совпадающих долларов обычно уходят годы, а это означает, что сотрудник должен оставаться в компании достаточно долго, чтобы иметь право на их получение.

Ключевые выводы

 • Когда работник имеет право собственности на пенсионные фонды или опционы на акции, соответствующие работодателю, у нее есть не подлежащие конфискации права на эти активы.
 • Сумма, в которой наделен работник, часто постепенно увеличивается с течением времени до тех пор, пока наемный работник не получит 100% права.
 • Обычный период перехода прав составляет от трех до пяти лет.

Бонусы за акции предлагают работодателям ценный инструмент для удержания сотрудников. Например, сотрудник может получить 100 единиц ограниченного запаса в качестве части годового бонуса. Чтобы побудить этого ценного сотрудника остаться в компании в течение следующих пяти лет, акции передаются в соответствии со следующим графиком: 25 единиц на второй год после выплаты бонуса, 25 единиц на третий год, 25 единиц на четвертый год и 25 единиц на следующий год. год пятый. Если сотрудник увольняется из компании по истечении трех лет, будет передано только 50 единиц, а остальные 50 будут конфискованы.

Для некоторых льгот переход осуществляется немедленно. На сотрудников всегда на 100% возложены взносы с отсрочкой выплаты заработной платы в свои пенсионные планы, а также взносы работодателя SEP и SIMPLE. Взносы работодателя в план 401 (k) работника могут быть переданы немедленно. Или они могут переходить через несколько лет, используя либо график перехода прав, который дает работнику право собственности на 100% взносов работодателя через определенное количество лет, либо использование дифференцированного графика перехода прав, который дает работнику право владения определенной долей от работодателя. вклад каждый год.

Традиционные пенсионные планы могут иметь пятилетний график перехода прав или трех-семилетний дифференцированный график перехода прав.

Тот факт, что вы полностью вовлечены в взносы работодателя в ваш план, не означает, что вы можете снимать эти деньги в любое время. Вы по-прежнему подчиняетесь правилам плана, которые обычно требуют, чтобы вы достигли пенсионного возраста, прежде чем снимать деньги без штрафных санкций.

Сотрудники всегда на 100% вкладываются в пенсионный план, спонсируемый работодателем.

Особые соображения

Передача прав является обычным делом в завещаниях и завещаниях и часто принимает форму установленного периода ожидания для завершения завещания после смерти наследодателя. Этот период ожидания перед передачей прав помогает уменьшить конфликты, которые могут возникнуть в связи с точным временем смерти, и вероятность двойного налогообложения в случае смерти нескольких наследников после стихийного бедствия.

Начинающие компании часто предлагают гранты на обыкновенные акции или доступ к плану опционов на акции сотрудникам, поставщикам услуг, поставщикам, членам совета директоров или другим сторонам в качестве части их компенсации.Чтобы поощрять лояльность сотрудников, а также поддерживать их заинтересованность и сосредоточенность на успехе компании, на такие гранты или опционы обычно распространяется период перехода прав, в течение которого они не могут быть проданы. Обычный период перехода прав составляет от трех до пяти лет.

Учет варрантов на акции - AccountingTools

Как учитывать варранты на акции

Компания может платить поставщику товаров или услуг варрантами на акции. Два основных правила для учета варрантов на акции состоят в том, что эмитент должен:

 • Признать справедливую стоимость выпущенных долевых инструментов или справедливую стоимость полученного вознаграждения, в зависимости от того, что может быть более надежно оценено; и

 • Признать одновременно актив или расход, связанный с предоставленными товарами или услугами.

Следующие дополнительные условия применяются к более конкретным обстоятельствам:

 • Истечение срока опциона . Если лицо, предоставляющее право, признает актив или расходы на основании выпуска варрантов получателю гранта, а получатель не использует варранты, не сторнируйте актив или расходы.

 • Получатель капитала . Если компания является получателем варрантов в обмен на товары или услуги, она должна признавать выручку в обычном порядке.

Лицо, предоставившее право, обычно признает варранты на дату оценки. Датой оценки является более ранняя из следующих дат:

 • Дата, когда грантополучатель завершает свою деятельность; или

 • Дата, когда обязательство грантополучателя по завершению является вероятным с учетом наличия серьезных сдерживающих факторов, связанных с невыполнением обязательств. Обратите внимание, что конфискация документа с варрантом не считается достаточным препятствием для применения этого пункта.

Если лицо, предоставившее право, выдает полностью закрепленный, не подлежащий конфискации варрант, который может быть исполнен досрочно при достижении целевого показателя эффективности, лицо, предоставившее право, оценивает справедливую стоимость инструмента на дату предоставления.Если разрешено досрочное исполнение, измерьте и запишите дополнительное изменение справедливой стоимости на дату пересмотра условий инструмента. Кроме того, признайте стоимость операции в том же периоде, как если бы компания выплатила денежные средства, вместо использования долевого инструмента в качестве платежа.

Получатель гранта также должен регистрировать платежи, произведенные ему долевыми инструментами. Получатель гранта должен признать справедливую стоимость выплаченных долевых инструментов, используя те же правила, что и для лица, предоставившего право. Если есть условие выполнения, получателю гранта, возможно, придется изменить сумму признанной выручки после того, как условие будет выполнено.

Пример учета варрантов на акции

Armadillo Industries выдает получателю гранта полностью переданные варранты. В опционном соглашении содержится положение о том, что цена исполнения будет снижена, если проект, над которым работает грантополучатель, будет завершен к удовлетворительному для руководства Armadillo сроку.

Согласно другому соглашению, Armadillo выдает гарантии, которые переходят через пять лет. В опционном соглашении содержится положение о том, что период перехода прав будет сокращен до шести месяцев, если проект, над которым работает грантополучатель, будет принят клиентом Armadillo к определенной дате.

В обоих случаях компания должна регистрировать справедливую стоимость инструментов в момент их предоставления, а затем корректировать отраженную справедливую стоимость, когда оставшиеся положения договоров будут урегулированы.

Пример учета варрантов

Gatekeeper Corporation управляет частной платной дорогой. Он заключает контракт с International Bridge Development (IBD) на строительство моста на платной дороге. Gatekeeper соглашается выплатить IBD 10 000 000 долларов за работы, а также дополнительные 1 000 000 ордеров, если мост будет завершен к определенной дате.IBD соглашается удержать 2 000 000 долларов из своего гонорара, если мост не будет завершен к этой дате. Оговорка о конфискации достаточно велика, чтобы классифицировать договоренность как обязательство по исполнению.

Привратник должен измерить 1000000 варрантов на дату выполнения обязательств, справедливая стоимость которых составляет 500000 долларов. Затем привратник должен списать 500 000 долларов на расходы в течение обычного хода проекта строительства моста, исходя из промежуточных и завершенных платежей.

Связанные курсы

Руководство по GAAP

Предоставление ограниченных акций и гарантий сотрудникам в Genmab

Объявление компании

КОПЕНГАГЕН, Дания; 28 января 2021 г. - Genmab A / S (Nasdaq: GMAB) объявила сегодня, что на заседании правления правление решило предоставить 4457 акций с ограниченным доступом и 14 220 ордеров сотрудникам компании и трем из них. дочерние предприятия компании.

Каждая акция с ограниченным доступом предоставляется бесплатно и дает владельцу право и обязательство получить одну акцию Genmab A / S номинальной стоимостью 1 датскую крону. Справедливая стоимость каждой акции с ограничением использования равна рыночной цене закрытия. на дату предоставления одной акции Genmab A / S - 2 492 датских кроны.

Права на акции с ограниченным доступом будут переданы в первый банковский день месяца, следующего за периодом в три года с даты предоставления. Кроме того, на паи с ограниченным доступом распространяются условия перехода, изложенные в программе паев с ограниченным доступом, принятой советом директоров в соответствии с Политикой вознаграждения, принятой акционерами на годовом общем собрании.Информацию о программе паев с ограниченным запасом Genmab можно найти на www.genmab.com в разделе «Инвесторы»> «Информация о запасах»> «Паи с ограниченным запасом».

Цена исполнения для каждого варранта составляет 2 492 датских кроны. Каждый ордер предоставляется бесплатно и дает право владельцу подписаться на одну акцию номинально 1 датскую крону при условии оплаты цены исполнения. Применяя формулу Блэка-Шоулза, справедливая стоимость каждого варранта может быть рассчитана как 780,85 датских крон.

Права на варранты переходят через три года после даты выдачи, и все варранты истекают в седьмую годовщину даты выдачи.Новые варранты были предоставлены на условиях, изложенных в программе варрантов, принятой советом директоров 28 марта 2017 года. Информацию о схемах варрантов Genmab можно найти на www.genmab.com в разделе «Инвесторы»> «Информация об акциях». > Ордер.

О Genmab
Genmab - международная биотехнологическая компания, основной целью которой является улучшение жизни больных раком. Компания Genmab, основанная в 1999 году, является создателем нескольких одобренных терапевтических препаратов на основе антител, которые продаются ее партнерами.Компания стремится создавать, разрабатывать и коммерциализировать дифференцированные методы лечения, используя технологии антител нового поколения, опыт в области биологии антител, трансляционные исследования и науки о данных, а также стратегическое партнерство. Для создания новых методов лечения Genmab использует свои технологии антител нового поколения, которые являются результатом совместной корпоративной культуры и глубокой страсти к инновациям. Запатентованный продукт Genmab состоит из модифицированных антител-кандидатов, включая биспецифические агенты Т-клеток и модуляторы иммунных контрольных точек нового поколения, антитела с усиленной эффекторной функцией и конъюгаты антитело-лекарство.Штаб-квартира компании находится в Копенгагене, Дания, с офисами в Утрехте, Нидерланды, Принстоне, Нью-Джерси, США, и Токио, Япония. Для получения дополнительной информации посетите Genmab.com.

Контактное лицо:
Марисоль Перон, старший вице-президент по глобальным связям с инвесторами и коммуникациям
T: +1 609 524 0065; E: [email protected]

По связям с инвесторами:
Эндрю Карлсен, старший директор, руководитель отдела по связям с инвесторами
T: +45 3377 9558; E: acn @ genmab.com

Это объявление компании содержит заявления о перспективах. Слова «верить», «ожидать», «ожидать», «намереваться» и «планировать» и аналогичные выражения обозначают прогнозные заявления. Фактические результаты или показатели могут существенно отличаться от любых будущих результатов или показателей, выраженных или подразумеваемых в таких заявлениях. Важные факторы, которые могут привести к тому, что наши фактические результаты или производительность могут существенно отличаться, включают, среди прочего, риски, связанные с доклинической и клинической разработкой продуктов, неопределенности, связанные с результатами и проведением клинических испытаний, включая непредвиденные проблемы безопасности, неопределенности, связанные с продуктом. производство, неприемлемость нашей продукции на рынке, наша неспособность управлять ростом, конкурентная среда по отношению к нашей сфере деятельности и рынкам, наша неспособность привлекать и удерживать достаточно квалифицированный персонал, неисполнимость или отсутствие защиты наших патентов и патентованных права, наши отношения с аффилированными лицами, изменения и разработки в технологиях, которые могут сделать наши продукты или технологии устаревшими, и другие факторы. Для дальнейшего обсуждения этих рисков, пожалуйста, обратитесь к разделам по управлению рисками в последних финансовых отчетах Genmab, которые доступны по адресу www.genmab.com , а также к факторам риска, включенным в последний годовой отчет Genmab по форме 20- F и другие документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), которые доступны по адресу www.sec.gov . Genmab не берет на себя никаких обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в этом объявлении компании, а также по подтверждению таких заявлений для отражения последующих событий или обстоятельств после даты, сделанной или в отношении фактических результатов, если это не требуется по закону.

Genmab A / S и / или его дочерние компании владеют следующими товарными знаками: Genmab ® ; Y-образный логотип Genmab ® ; Genmab в сочетании с Y-образным логотипом Genmab ® ; HuMax ® ; DuoBody ® ; DuoBody в сочетании с логотипом DuoBody ® ; HexaBody ® ; HexaBody в сочетании с логотипом HexaBody ® ; DuoHexaBody ® ; HexElect ® ; и UniBody ® .

Объявление компании № 06
CVR нет. 2102 3884
Код LEI 529900MTJPDPE4MHJ122

Genmab A / S
Kalvebod Brygge 43
1560 Копенгаген V
Дания

 • 280121_CA06_Warrant и RSU Grant

Все, что вам нужно знать

Варрант на акции дает держателям возможность покупать акции компании по цене исполнения до даты истечения срока и получать новые выпущенные акции от компании.Читать 10 мин.

1. Что такое варрант на акции?
2. Характеристики варранта на акции
3. Чем варранты на акции отличаются от опционов на акции?
4. Виды варрантов
5. Почему варранты на акции важны?
6. Преимущества биржевых варрантов
7. Недостатки биржевых варрантов
8. Сколько стоит мой варрант?
9. Причины не инвестировать в варранты на акции
10. Причины рассмотреть возможность инвестирования в варранты на акции
11. Пример

Что такое варрант на акции?

Варрант на акции дает держателям возможность покупать акции компании по фиксированной цене, цене исполнения, до даты истечения срока и получать новые выпущенные акции от компании. Варрант на акции похож на своего более известного родственника - опциона на акции. Для начала напомним, что опцион на акции - это контракт между двумя сторонами, который дает акционеру право покупать или продавать акции по определенной цене и в определенный день. Когда вы покупаете ордер, вы не заблокированы. У вас по-прежнему есть право свободно принимать решение о продолжении покупки в будущем.

Аналогичным образом, держатель варранта на акции также имеет право купить определенное количество акций, которые будут созданы в будущем, после исполнения варранта, называемых «базовыми» акциями.Эта транзакция называется «исполнением» опциона и должна состояться до определенной даты и по заранее определенной цене.

Варранты не являются компенсирующими инструментами, а используются просто для увеличения капитала компании и повышения привлекательности сделки для потенциальных инвесторов. Базовыми акциями обычно являются обыкновенные акции эмитента. Варранты имеют разводняющий характер, что означает, что они размывают общую стоимость капитала в акциях, потому что компания должна выпустить новые акции при исполнении. Их привлекательность заключается в том, что если цена акций эмитента превышает цену варранта, инвестор может выкупить варрант и купить акции по более низкой цене варранта.

Пример: Компания Widget выпускает облигации с прикрепленными варрантами. Держатель получает облигацию номинальной стоимостью 500 долларов плюс право приобрести 50 акций компании по цене 10 долларов за акцию в течение 10 лет. Цена исполнения - 10 долларов за акцию. Так что, если в течение пяти лет стоимость акций вырастет более чем на 10 долларов, это хорошее вложение.

Характеристики варранта на акции

 • Варрант исполняется, как только держатель сообщает эмитенту о своем намерении приобрести базовые акции. При исполнении варранта компания выпускает новые акции, поэтому общее количество акций в обращении увеличивается.
 • Цена исполнения фиксируется вскоре после выпуска облигации.
 • Премия за варрант означает, сколько дополнительно вам нужно будет заплатить за акции при покупке через варрант, а не регулярно (например, при обмене или у другого инвестора.
 • Ордер дает кредитное плечо. Они представляют собой метод определения степени подверженности держателя базовым акциям с помощью варранта для измерения подверженности, а не самих акций или акций.
 • Коэффициент конверсии - это количество варрантов, необходимых для покупки или продажи одной акции. Например, если коэффициент конвертации для покупки акции составляет 5: 1, это означает, что держателю необходимо 5 варрантов для покупки одной акции.
 • Ордер имеет дату истечения срока, когда право на исполнение больше не существует.

Варранты различаются в зависимости от того, в какой стране вы находитесь. Например, варрант в американском стиле позволяет держателю использовать ордер в любое время до истечения срока действия ордера, в то время как европейский стиль требует, чтобы держатель держал ордер и исполнял его только в срок хранения.

Чем варранты на акции отличаются от опционов на акции?

Хотя варранты и опционы похожи, есть некоторые важные отличия:

 • Когда держатели опциона исполняют опцион, держатель либо продает, либо покупает акции инвестору на фондовом рынке или у него. С варрантом держатель продает или покупает напрямую компании-эмитенту, а не инвестору.
 • Варранты
 • также обычно продаются на внебиржевой основе, обычно финансовыми учреждениями, которые могут производить расчет и клиринг по сделкам, а не на публичных биржах.
 • Опционы обычно истекают менее чем через год. Срок действия ордера может быть намного дольше, иногда до 15 лет.
 • Опции часто используются для привлечения и мотивации сотрудников. С другой стороны, варранты часто используются для привлечения инвесторов, которые получают варранты в качестве своего рода бонуса, когда ссужают деньги компании или покупают ее недавно выпущенные акции.
 • Варранты не дают права голоса или выплаты дивидендов, в отличие от традиционных акций.Инвесторы заинтересованы в варрантах, потому что они могут использовать свою позицию в ценной бумаге и использовать возможности, если акция быстро движется в любом направлении. Эмитенты могут использовать их и платить более низкие процентные ставки.
 • Опционы и варранты по-разному рассматриваются для целей налогообложения, поскольку последние не являются компенсационными. При исполнении варранта инвестор заплатит покупную цену за акции, но (в отличие от опционов) налог не будет взиматься.
 • Варранты
 • не так широко используются в Соединенных Штатах, но широко используются во всем мире, в таких крупных экономиках, как Германия и Гонконг.

Виды варрантов

Съемные и несъемные

Традиционно варранты выпускаются на облигации, что делает сделку немного лучше для покупателя, так как это более выгодная цена. Держатели отделяемых варрантов могут продавать варранты, не продавая облигации или акции, к которым они были первоначально прикреплены. Это означает, что когда варрант прикреплен к облигации или акции, держатель может продать варрант, но при этом сохранить облигацию или акцию. Эта гибкость делает отдельные варранты намного более привлекательными.Это может быть особенно важно, когда варранты прикреплены к привилегированным акциям.

Иногда инвесторы не начинают получать дивиденды по привилегированным акциям, пока к акциям прилагается варрант. В этом случае, если варранты съемные, держатели могут захотеть продать их и просто оставить запасы. Держатели неотъемных варрантов могут продавать варранты только тогда, когда они продают прикрепленные облигации или акции. В качестве примечания, их иногда также называют «свадебными» ордерами. Голые варранты выпускаются без каких-либо сопутствующих облигаций или акций.

Покрытые варранты

Они выпускаются финансовыми учреждениями, а не компаниями, поэтому при исполнении покрытых варрантов новых акций не выпускается. Варранты просто «покрываются», потому что учреждение, выпустившее варрант, либо уже владеет соответствующими акциями, либо может легко их приобрести.

Варранты колл и пут

Ордер на покупку позволяет держателю покупать акции у эмитента акций. Варрант на продажу позволяет держателю продать акции обратно эмитенту. Оба типа определяют количество акций, которые держатель может купить или продать, а также цену, называемую «страйк» или «цена исполнения», по которой держатель может покупать или продавать акции. Оба также указывают, что транзакция должна состояться не ранее определенной даты, которая называется датой истечения срока действия. По истечении срока годности ордер становится бесполезным.

Основное различие между варрантом колл и пут варрантом состоит в том, что варрант колл позволяет выкупить у компании определенное количество акций в будущем по установленной цене.Пут-варрант представляет собой представление стоимости капитала, который покупатель может продать обратно компании-эмитенту в будущем по установленной цене.

Торговые ордера

Исполнение варранта - не единственный способ заработать на варрантах. Инвесторы также могут покупать и продавать варранты, хотя это может быть сложно и требует много времени, поскольку они часто не котируются на фондовых биржах.

Минимальная стоимость варранта - это разница между текущей стоимостью базовой ценной бумаги на рынке и ценой исполнения варранта.Это прибыль, которую получат держатели варрантов, если они исполнят свои варранты в текущее время. Однако варранты, которые торгуются на бирже, могут быть проданы с премией, превышающей минимальную стоимость, если трейдеры ожидают, что цена базовой ценной бумаги вырастет в будущем - точно так же, как базовое предложение и спрос и прогнозы рынка. Тем не менее, премия будет уменьшаться по мере приближения срока годности.

Почему так важны варранты на акции?

Компании используют варранты на акции для привлечения большего капитала.Это очень важно для стартапов. Когда стартап выпускает облигации или привилегированные акции, он может включать варранты, чтобы сделать акции или облигации более привлекательными для инвесторов. Это называется «прикреплением» варрантов к акциям или облигациям.

Инвесторы могут ожидать, что компании прикрепят варранты к вновь выпущенным акциям и облигациям. Они видят в этом компенсацию за риск, который они берут на себя при инвестировании в молодую компанию, будущее которой может быть трудно оценить, особенно если компания относительно небольшая.

Преимущества варрантов на акции

Покупка варранта дает много преимуществ.Первое преимущество заключается в том, что цены на варранты ниже. Напротив, кредитное плечо и возможная прибыль, которую они предлагают, больше, что часто делает их хорошей окупаемостью инвестиций.

Например, представьте, что компания ABC объявила цену своих акций на уровне 2 доллара за акцию. Если инвестор решит приобрести 1000 акций, он сможет получить их по цене 2000 долларов. Если вместо этого тот же самый инвестор решит приобрести варрант на покупку ABC, который является эквивалентом одной акции, по цене 0,50 доллара США, инвестор может получить 4000 акций с теми же начальными вложениями.

Как правило, цена акции и варранта будет двигаться одновременно. Разница часто проявляется в прибылях и убытках, которые могут сильно различаться в зависимости от стоимости первоначальных инвестиций.

Другой пример, который может проиллюстрировать преимущества покупки варранта на акции, - компания ABC, акции которой вырастают на 0,30 доллара против 2,00 доллара и закрываются по цене 2,30 доллара. В результате инвестор получит прибыль в размере 20 процентов. В это же время прибыль по варранту составит 0 долларов.30, увеличив его на 60 процентов с 0,50 доллара до 0,80 доллара.

Чтобы определить коэффициент заемного капитала, вам необходимо разделить стоимость первоначальной акции на цену первоначального варранта. Например, 2,00 доллара / 0,50 доллара = 4. Это число дает инвестору финансовый рычаг, который у него есть на долю варранта. Чем выше число, тем выше вероятность увеличения капитальных потерь и прибылей.

Чтобы увидеть реальный пример, вы можете взглянуть на сделку, заключенную Уорреном Баффетом с Bank of America.В рамках этой сделки его компания Berkshire Hathaway приобрела варранты на акции Bank of America по цене 7,14 доллара за штуку, что обошлось им примерно в 5 миллиардов долларов.

После завершения сделки стоимость приобретенных акций выросла до 24,32 доллара за каждую акцию. Когда было определено исполнение этих варрантов, цена составила около 17 миллиардов долларов. В итоге получилась прибыль в размере 12 миллиардов долларов от первоначальных инвестиций.

Варранты могут быть хорошей инвестицией на любом рынке.На бычьем рынке это может принести инвестору значительную прибыль. На медвежьем рынке он может предоставить им дополнительную защиту. Это происходит потому, что даже при падении цен на акции более низкая цена варранта уменьшит убытки.

Недостатки фондовых варрантов

Как и в случае с любым другим видом инвестиций, всегда есть и недостатки, и риск. Хотя тот факт, что заемные средства и кредитное плечо варрантов могут быть высокими, иногда является преимуществом, это также может работать в ущерб инвестору.

Вернемся к примеру ABC и скажем, что вместо роста цены акции она падает на 0,30 доллара. В этой ситуации акция потеряет только около 20 процентов, а убыток по варранту составит около 60 процентов.

Кроме того, стоимость акции может упасть до нуля. Это может стать еще одним недостатком для тех, кто вложил средства в варрант на акции. Если падение до нуля происходит до того, как варрант был исполнен, варрант не будет иметь выкупной стоимости.

Последним недостатком держателя варранта перед держателем акций является отсутствие права голоса или прав на получение дивидендов. Хотя акционеры обычно имеют право голосовать по вопросам функционирования компании, держатель варранта - нет. Это означает, что на них влияет политика компании, но они не имеют права голоса при принятии решений.

Сколько стоит мой ордер?

Во-первых, разберитесь с базовой терминологией: цена исполнения, также называемая ценой исполнения, - это цена, которую держатель варранта платит за базовую акцию при исполнении варранта.

Когда выдается варрант, цена исполнения выше рыночной цены базовой ценной бумаги в то время. Цена исполнения может со временем расти в соответствии с заранее определенным графиком.

Для определения цены можно использовать несколько методов. Одним из таких методов является метод Блэка-Шоулза. Но каждый метод, независимо от того, какой из них используется, требует базового понимания вещей, которые могут влиять на цены по гарантии. Во-первых, поймите, что внутренняя стоимость варранта - это просто разница между страйк-ценой и базовой ценой акции.Таким образом, если цена акции выше страйк-цены, варрант находится в деньгах и имеет внутреннюю стоимость. Временная стоимость относится к тому, будет ли цена варранта и лежащих в его основе акций со временем расти (или что он будет в деньгах), но обычно она снижается по мере приближения к дате истечения, что называется временным спадом. Если цена акции никогда не превышает страйк-цену, она теряет ценность по истечении срока.

Причины не инвестировать в варранты на акции

Варранты на акции могут быть рискованными вложениями.Держатели могут потерять часть или все свои деньги, если цена базовой акции упадет ниже страйк-цены или если варранты никогда не принесут прибыли. Временной спад является важным фактором, который также необходимо учитывать при покупке варрантов на акции.

Кроме того, держатели варрантов не имеют преимуществ, которыми обладают акционеры. У них нет права голоса, и они не получают дивиденды.

Причины рассмотреть возможность инвестирования в фондовые варранты

Основная причина инвестировать в варранты на акции - это кредитное плечо.Когда цена базовой ценной бумаги растет, процентное увеличение стоимости варранта больше, чем процентное увеличение стоимости базовой ценной бумаги. Держатели варрантов могут «контролировать» больше акций, покупая варранты, чем инвестируя ту же сумму денег в прямую покупку акций.

Хранение варрантов отлично подходит во время бычьего рынка, когда цена базовой ценной бумаги растет. Поскольку срок действия варрантов обычно намного больше, чем у опционов, они, как правило, менее рискованны, чем опционы.Существует большая вероятность того, что цена базовой акции вырастет, если учесть больший промежуток времени.

Пример

Варранты на акции обычно являются ценными инструментами, которые компании используют для привлечения инвесторов, но есть некоторые риски, связанные с выпуском варрантов.

Например, Chrysler выдал правительству 14,4 миллиона варрантов при поиске государственных займов в начале 1980-х годов. Акции Chrysler были на низком уровне, поскольку компания была на грани банкротства. Компания считала, что выпуск варрантов со страйк-ценой 13 долларов не связан с риском, когда цена ее акций составляла всего 5 долларов.Однако, когда компания выздоровела, цена акций взлетела до 30 долларов, и Chrysler потеряла 311 миллион долларов на сделке. Хотя этот пример весьма необычен, вам следует рассмотреть все возможные сценарии, если ваша компания выдает варранты для привлечения инвесторов.

Если вам нужна помощь с варрантами на акции, вы можете опубликовать свою вакансию на торговой площадке UpCounsel. Очень ценными будут советы юриста, имеющего опыт работы со стартапами. На торговой площадке UpCounsel вы можете найти юристов, обладающих высшей квалификацией и опытом оказания юридических услуг таким компаниям, как Airbnb и Google.

Как они работают, как тренироваться (2021)

Варранты на акции - отличный способ привлечь ведущих инвесторов, не уменьшая при этом публично торгуемые акции вашей компании. Однако их окружают юридические и финансовые последствия, включая налоговый режим, сроки и условия. Хорошо составленный варрант на акции защитит ваши экономические интересы, гарантируя, что вы представите разумное соглашение потенциальным инвесторам.

В статье ниже изложено минимум того, что вам следует знать о варрантах на акции:

Что такое варрант на акции?

Варранты на акции - это ценные бумаги, выпущенные компаниями, торгующими на фондовой бирже.Держатель варранта на акции, обычно инвестор, имеет право торговать по определенной цене исполнения до заранее согласованной даты истечения срока. Если инвестор не реализует свои права на получение акций, он теряет право использовать их.

Существует три типа варрантов на акции:

 • Ордер на звонок
 • Положить ордера
 • Продать ордера

Все три типа имеют дату истечения срока действия и цену исполнения. Существует несколько степеней стоимости и риска, включая традиционные, голые, свадебные и покрытые ордера.

Стоит отметить, что варранты не подразумевают фактического владения акциями. Вместо этого они дают инвесторам право покупать их по заявленной страйковой цене в будущем.

Вот статья это дополнительно определяет варранты на акции.

Как работают варранты на акции?

Варранты на акции дают инвесторам право приобрести акции компании в будущем. По сути, вы предлагаете инвесторам акции с варрантом по цене намного ниже текущей рыночной стоимости.Однако вы не выпускаете акции во время предъявления варранта на акции.

Вместо этого ваш варрант на акции действует как обещание поддерживать страйк-цену на усмотрение инвестора, чтобы воспользоваться своим правом требования. Они должны реализовать свои права до даты забастовки, чтобы сохранить или увеличить стоимость. Осуществляя эти права, компания берет на себя обязательство чести и поддерживает первоначальное соглашение.

Примеры того, как работают варранты на акции

Самый практичный способ понять, как работают варранты на акции, - это рассмотреть конкретный пример, описанный ниже:

 • Tena Co.торгует акциями по 10 долларов за акцию в январе 2021 г.
 • Компания Tena Co. указывает страйк-цену на уровне 15 долларов за акцию, срок истечения 1 января 2026 года и варрантную цену в 1 доллар.
 • Терри Блейкли, инвестор, получает 100 акций во время инвестирования.
 • Терри в какой-то момент решает исполнить свои варранты на акции
 • На момент исполнения цена акций Tena составляет 15 долларов за акцию.
 • Терри платит 100 долларов за свои 100 акций
 • Акции Терри стоят 1500 долларов из-за рыночной стоимости.
 • Чистая прибыль Терри составляет 1400 долларов.
 • Все варранты на акции, неисполненные после 1 января 2021 г., больше не допускаются к торгам.

Эта статья содержит пример варранта на акции.

Познакомьтесь с юристами на нашей платформе

Что происходит при вызове варранта на акции?

Держатель имеет право купить акцию по цене исполнения при отозвании варранта на акции. Этот результат контрастирует с другим типом транзакции, когда варрант на акции продается по той же цене. Варранты на продажу позволяют держателю продать свои акции по цене исполнения, если рыночная стоимость упадет ниже ее.

Вызов варранта на акции - это своего рода стратегическое решение от имени держателя.По мере роста цен на акции компании растет и стоимость варранта на акции. Однако инвесторы также должны учитывать дату истечения срока и время обращения в течение этого периода.

Варранты на акции и опционы на акции

Варранты на акции аналогичны опционам на акции, но отличаются несколькими ключевыми особенностями. Наиболее существенное различие между варрантами на акции и опционами на акции заключается в том, что компания выдает варранты на акции, в то время как трейдеры на вторичном рынке выпускают опционы на акции.

Вот еще несколько ключевых различий между варрантами на акции и варрантами на акции.варианты акций:

Обмен

Вы можете торговать существующими рыночными акциями только с опционами на акции. При обмене компания не получает выручки от сделки из-за первоначально предложенной более низкой цены исполнения. Однако компании не пришлось разводнять свои акции, что снижает стоимость акций.

Длина

Варранты на акции обычно длятся между пять и пятнадцать лет и может быть лучше для долгосрочных инвестиций. Опционы на акции обычно существуют в течение нескольких месяцев или лет, имеют более значительные ограничения и лучше подходят для краткосрочных инвестиций.

Гибкость

Варранты на акции предлагают большую гибкость, чем опционы на акции. Варрант на акции распространяется на неограниченное количество акций, в то время как опционы на акции имеют установленное количество выпущенных акций.

Налоги

Опционы на акции и варранты на акции различаются по налоговому режиму. В отличие от опционов на акции, варранты на акции не предлагают льготных налоговых режимов. Исполнение варрантов на акции приводит к налогооблагаемому доходу, который составляет разницу между ценой исполнения и ценой акций за вычетом стоимости.

Изображение через Pexels по energepic.com

Когда используются варранты на акции?

Компании обычно предлагают варранты на акции как способ увеличения капитала без снижения стоимости своих акций. Однако они могут предлагать их инвесторам по ряду других причин. Предложение акций компании со скидкой может повысить надежность без ущерба для прибыли компании.

Варранты на акции похожи на ограниченный запас в том смысле, что они часто наделенный .Компании могут предлагать инвесторам варранты на акции, акции с ограниченным доступом или их комбинацию. Реализуемая вами стратегия будет зависеть от вашей отрасли, продуктов или услуг, целевого рынка и текущих рыночных условий.

Когда исполнять варранты на акции

Лучшая стратегия исполнения варрантов - дождаться, пока компания станет финансово стабильной, и вскоре после этого. Это позволяет рассматривать доход как долгосрочный прирост капитала. Если компания будет куплена после проверки, инвесторы могут рассчитывать на более высокие налоги, которых раньше можно было избежать.

Налоги и фондовые гарантии - что нужно знать

Компании предлагают варранты на акции для привлечения новых инвесторов - это нормально. Однако важно помнить, что они облагаются налогом так же, как если бы они получили опцион на акции. Многие инвесторы не понимают этого различия, что в будущем может привести к путанице и разочарованию.

Если вы получаете или предлагает инвесторам варранты на акции, примите во внимание следующее:

 1. Цена исполнения варранта должна быть равна справедливой рыночной стоимости (FMV) на дату выдачи, чтобы избежать налогов по Разделу 409A.
 2. Превышение FMV облагается налогом как обычный доход при исполнении ордера.
 3. Инвесторы должны удерживать подоходный налог и налог на занятость во время осуществления

Другой пример может помочь нам более подробно рассмотреть эту концепцию:

Пример налоговых и фондовых варрантов

Представим, что ваша компания предложила инвестору 50 акций с варрантом по 500 долларов.Если этот инвестор использует варрант с ценой исполнения 50 долларов за акцию, то его общая сумма инвестиций составляет 3000 долларов. Рыночная цена в день исполнения составляет 75 долларов, что означает, что сейчас стоимость акций составляет 3750 долларов.

Разница составляет 750 долларов. Поскольку инвестор не владел акциями до исполнения варрантов, налоговая служба (IRS) рассматривает эту сумму как обычный доход, а не как налог на долгосрочный прирост капитала. Налоговые последствия, связанные с варрантами на акции, следует обсудить с профессиональным юристом.

Получите помощь с варрантами на акции

У варрантов на акции есть несколько условий, которые влияют на руководство вашей компании, а также на вашу прибыль. Юристы по ценным бумагам иметь опыт помощи таким компаниям, как ваша, и хорошо разбираться в законах, регулирующих этот тип предложения. Получите помощь с ордерами на акции, работая с профессиональным юристом в вашем штате сегодня.

ордеров | Офис шерифа округа Окалуза

Подразделение ордеров округа Окалуза состоит из двух подразделений: подразделения ордеров и подразделения выдачи ордеров на бегство.

Секция ордеров офиса шерифа округа Окалуза в настоящее время находится в ведении трех штатных клерков по ордерам под надзором супервайзера. Клерки получают и обрабатывают все ордера, документы уголовного процесса, а также приказы о гражданском обязательстве, которые издаются судами округа Окалуза. Помимо выданных судом ордеров, клерки также обрабатывают ордера от других агентств во Флориде и за ее пределами, в которых разыскивается или предположительно находится лицо в округе Окалуза. Клерки несут ответственность за обработку всех ордеров в местной компьютерной базе данных, а также в базах данных Центра информации о преступности Флориды (FCIC) / Национального центра информации о преступности (NCIC).Клерки несут ответственность за проверку и отслеживание всех ордеров, вводимых в эти системы. Отдел ордеров координирует с другими агентствами экстрадицию, информацию о связях, транспортировку заключенных, перемещение заключенных в суд, а также предоставляет другим агентствам информацию об ордерах округа Окалуза и уголовных процессах, проводимых или получаемых офисом шерифа округа Окалуза. Клерки обрабатывают запросы граждан и адвокатов по вопросам ордеров, а также оказывают помощь в проведении расследований назначенным следователям или другому персоналу Офиса шерифа.

Отдел ордеров находится в штаб-квартире шерифа округа Окалуза, 50 2nd Street, Shalimar, FL 32579. Время работы: с 7:30 до 16:30. Понедельник Пятница. Для получения дополнительной информации или вопросов по разделу варрантов позвоните по телефону 850.651.7432 или напишите нам.

В состав подразделения по выдаче ордеров на беглых преступников в настоящее время входят два постоянно работающих следователя. Основная обязанность беглых следователей заключается в обнаружении и аресте лиц, разыскиваемых по ордерам на уголовные преступления и другим уголовным процессам, выданным окружным судом округа Окалуза.Их приоритетом являются более старые ордера на уголовные преступления и связанный с ними уголовный процесс. Два следователя также находят и арестовывают беглецов, разыскиваемых в других юрисдикциях, ищущих убежища в округе Окалуза. Они являются контактным лицом в решении скрытых от правосудия дел и помогают другим агентствам, таким как ФБР, Служба маршала США, Государственная прокуратура и другие правоохранительные органы.

Два агента ФБР застрелены во время отбывания наказания в южной Флориде | Флорида

ФБР подтвердило, что два агента были убиты и трое ранены во вторник утром, когда они подавали федеральный ордер на обыск по делу о насильственных преступлениях против детей в южной Флориде.

Подозреваемый также умер в какой-то момент во время противостояния, в котором он забаррикадировался в доме, сказал специальный агент Майкл Д. Леверок из ФБР в Майами.

Два раненых агента были доставлены в больницу для лечения и находятся в стабильном состоянии, сказал Леверок, добавив, что имена погибших агентов не будут сообщены немедленно. Имя подозреваемого не разглашается.

Кристофер Эй Рэй, директор ФБР, опознал в двух убитых агентах Даниэля Альфина и Лору Шварценбергер.Рэй сказал, что одному из трех раненых агентов не потребовалась госпитализация.

«Каждый день специальные агенты ФБР подвергают себя опасности, чтобы обезопасить американский народ», - говорится в заявлении Рэй. «Спецагент Альфин и спецагент Шварценбергер сегодня проявили героизм, защищая свою страну. ФБР всегда будет чтить их жертву и будет вечно благодарно за их храбрость ».

Телевизионное видео показало, как полицейские мотоциклы с мигающими огнями сопровождают пожарно-спасательный грузовик, который вез тело одного из агентов в офис судебно-медицинской экспертизы в соседнем Дания-Бич.Сотрудники правоохранительных органов из многих агентств выстроились в очередь, чтобы выразить свое почтение, когда тело, прикрытое флагом, было извлечено из автомобиля и помещено внутрь.

Исполняющий обязанности генерального прокурора Монти Уилкинсон был проинформирован о стрельбе и внимательно следил за ситуацией, сообщило министерство юстиции.

Около 6 утра было слышно около четырех выстрелов, сказал Джулиус Маклаймонт, чей дом граничит с жилым комплексом Water Terrace.

«Бум, бум, бум, бум», - сказал он, добавив, что думал, что это был выстрел из машины, но примерно через две минуты услышал еще один залп из пяти выстрелов.

Он вышел на улицу и выглянул через забор, когда въехали полицейские машины и машины скорой помощи. Затем он увидел, что полицейские работают с кем-то, лежащим на земле, которого затем погрузили в машину скорой помощи.

Следующей появилась группа из Свата, сказал Маклаймонт, с офицерами в спецодежде. Затем они обошли здание с криком «Вперед! Идти! Идти!"

Маклаймонт сказал, что не может видеть квартиру, где произошла стрельба.

Власти не сразу разгласили информацию о подозреваемом.Еще один большой контингент офицеров собрался у больницы Форт-Лодердейла, куда были доставлены пострадавшие, согласно репортажам по телевидению.

Полиция Sunrise написала в Твиттере о большом присутствии полиции и закрытии окружающих дорог. Съемки происходили в комплексе многоквартирных домов Water Terrace. Через несколько часов полиция призвала жителей оставаться внутри и набраться терпения, пока сотрудники правоохранительных органов блокируют вход в их поселение.

Согласно Стене почета бюро, на протяжении всей истории ФБР было несколько перестрелок, в которых погибли два агента.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *